سرویس کسب و کار محلی فروشگاه اینترنتی آرش در راستای کمک به معرفی کسب و کار ها ، سرویس های کسب و کار را راه اندازی کرد


درباره صورتی که خودتان به دلایلی نمی توانید ویندوز سیستم خود را نصب کنید می توانید از متخصصانی که در شهر شما قرار دارند ، خدمات خود را با انتخاب شهر خودتان دریافت کنید این سرویس برای تمامی شهر های ایران قابل دسترس است البته در صورتی که متخصص مورد نظر در شهر مورد نظر شما موجود باشد


ترتیب قرار گرفتن سرویس دهندگان ، امتیاز آنها را نشان می دهد یعنی هر چه سرویس دهنده در رده های بالاتری قرار بگیرد امتیاز بالاتری دارد

با مقایسه قیمت و امتیاز سرویس دهنده ، سرویس خود را انتخاب کنید.


برای استفاده از این خدمت از طریق لینک نصب ویندوز استفاده کنید