تعمیرکاران هر شهر برای افزایش تعداد تعمیر و افزایش درآمد خود نیاز به تبلیغات گسترده ای و شناخته شدن دارند این در حالی است که اگر در خیابان اصلی و پر رفت و آمدی قرار بگیرید موفق به این کار خواهید شد اما در خیابان های نه چندان شلوغ نباید انتظار مشتری های زیادی را داشته باشید

شما در سرویس کسب و کار محلی آرش کارت می توانید سرویس های تعمیر خود را در شهر مورد نظر برای مشتری ها ارائه دهید


سرویس کسب و کار محلی