کسب و کار های که در عرصه ارائه خدمات در حال فعالیت هستند نیازمند معرفی و تبلیغات کسب و کار خود در شهری که کار میکنند هستند فروشگاه اینترنتی آرش کارت مفتخر است این سرویس را به صورت رایگان در اختیار همش+هریان ایرانی قرار دهد تا سرویس های در محل خود را ارائه دهند البته از این سرویس جهت معرفی کسب و کار ها نیز مورد استفاده قرار می گیریدبرای مثال شما می توانید سرویس نصب ویندوز در محل را در لینک پایین مشاهده کنید

نصب ویندوز در محل


جهت ثبت در سیستم وارد لینک پایین شوید

سرویس در محل کسب و کار ها