مارکت پلیس marketplace به فروشگاه اینترنتی گفته می شود که محیط را برای فروش برای همه فراهم می کند از تولید کننده گرفته تا عموم مردم و فروشنده ها.

به عنوان خریدار ، محصول مورد نظر را مشاهده کرده و فروشنده مورد نظر را براساس قیمت و امتیاز انتخاب و اقدام به سفاش می کند البته این روش برای کالا هایی است که دارای بارکد هستند ، به این معنی که همه فروشندگان در حال فروش یک نوع محصول با یک بارکد واحد از کارخانه مورد نظر هستند

مارکت پلیس آرش کارت